Sundhedsminister presser på i EU for at beskytte børn og unge mod tobak og nikotin

21-06-2024

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde har i dag på et rådsmøde lagt pres på EU-Kommissionen for at få ændret EU-lovgivning, så europæiske børn og unge bliver beskyttet langt bedre mod tobak og nikotin.

Børn og unge skal beskyttes langt bedre mod afhængighedsskabende og sundhedsskadelige tobaks- og nikotinprodukter. 

Det mener den danske regering, som derfor går forrest i EU, når det gælder om at få ændret de europæiske regler på området. 

Og på et EU-rådsmøde for sundhedsministre i dag i Luxembourg har indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde direkte opfordret EU-Kommissionen til at gribe ind over for markedsføring og salg af tobaks- og nikotinprodukter rettet mod børn og unge. 

Over hele Europa ser vi en stigning i brugen af nye nikotin- og tobaksprodukter blandt børn og unge. Det er en meget bekymrende udvikling, for nikotinprodukterne er stærkt afhængighedsskabende og sundhedsskadelige. Med opbakning fra en lang række EU-lande har jeg derfor i dag presset på for, at EU-Kommissionen til at gøre mere i Europa for at begrænse markedsføring af tobaks- og nikotinprodukter særligt i forhold til børn og unge.

Blandt de lande, der bakker op om den danske position, er Frankrig, Tyskland og de nordiske medlemsstater. 

Som opfølgning på dagens rådsmøde vil Sophie Løhde sende et brev til den nye EU-Kommissær, når den nye Kommission er på plads til efteråret, og understrege behovet for handling på området. Konkret ønsker ministeren, at der fremsættes et forslag til revision af EUs Tobaksvaredirektiv og Tobaksreklamedirektiv. 

Opfordringen til EU-Kommissionen kommer som opfølgning på regeringens forebyggelsesplan med 30 konkrete initiativer til knap 500 mio. kr., der skal være med til at forebygge og nedbringe børn og unges forbrug af nikotinprodukter, tobak og alkohol. 

Blandt aftalepartierne var der enighed om, at Danmark skal være med til at arbejde for en mere ambitiøs tobaks- og nikotinlovgivning i EU, som værner om børn og unges helbred og understøtter medlemsstaternes arbejde med at bekæmpe markedsføring og salg af nye tobaks- og nikotinprodukter rettet mod børn.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk