Flertal bakker op om regeringens nye samtykkemodel til organdonation

23-05-2024

Regeringen har i dag fået bred opbakning fra Folketingets partier til at ændre modellen for samtykke til organdonation og dermed gå videre med ny lovgivning på området. Et stort flertal i befolkningen bakker op om organdonation, men manglen på livreddende organer er stadig stor.

På vegne af regeringen fremsatte indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde tidligere i år et beslutningsforslag om aktivt fravalg til organdonation i Folketinget, og i dag blev forslaget stemt igennem af et bredt flertal.

Med vedtagelsen af beslutningsforslaget er vejen nu banet for, at regeringen senere på året kan fremsætte et lovforslag, som har til formål at få flere til at tage aktiv stilling til organdonation, så flere alvorligt syge på venteliste kan få et nyt organ.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

28 danskere mistede sidste år livet, mens de ventede på et nyt, livgivende organ, og mere end 400 alvorligt syge står i øjeblikket på venteliste. Det understreger, at vi bliver nødt til at gøre mere og noget anderledes for at sikre, at organer, som kan redde menneskeliv, ikke går tabt. Derfor er jeg utrolig glad for, at et flertal af Folketingets partier i dag har bakket op om beslutningsforslaget. Det er en stor dag for de mange patienter og pårørende, der i årevis har kæmpet for at få ændret samtykkereglerne.

Udgangspunktet for det kommende lovforslag vil være, at alle borgere over 18 år registreres som organdonorer, men man skal aktivt bekræfte sin registrering for at blive donor.

Det ligger altså i den nye samtykkemodel, at man som borger skal bekræfte sit valg. Og de pårørende vil altid blive spurgt, hvis den afdøde ikke har taget stilling eller registret sit valg i Organdonorregisteret.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Vi ønsker at vende princippet om organdonation om, så vi alle i udgangspunktet er organdonorer, men vi respekterer naturligvis den enkeltes frie vilje og selvbestemmelsesret over egen krop og egne organer. Og derfor vil det – ligesom i dag – være muligt at vælge, at man ikke ønsker at give sine organer til et andet menneske, eller at man ønsker at overlade beslutningen til sine pårørende.

Danmark er i dag et blandt ganske få europæiske lande, som ikke har indført en såkaldt ’aktivt fravalgs’-ordning. De højeste donorrater ses overvejende i lande, som har indført netop aktivt fravalg.

Det nye samtykke er en del af en større indsats
Forskellige undersøgelser viser, at langt hovedparten af danskerne bakker op om organdonation.

Op mod 84 pct. har en positiv holdning til organdonation, men alligevel er det mindre end en tredjedel af borgere over 15 år, der har registreret deres stillingtagen i Organdonorregisteret.

Der er derfor behov for at udbrede kendskabet til Organdonorregisteret. Og den nye samtykkemodel er en del af en bredere indsats, der har til formål at få flere danskere til at tage stilling og be- eller afkræfte, om de potentielt ønsker at blive organdonor.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Den nye samtykkemodel er et vigtigt skridt på vejen mod at redde menneskeliv, men den kan ikke stå alene. Som led i en ny handlingsplan for organdonation ønsker regeringen derfor at tage en række andre initiativer, der bl.a. skal forbedre informationen på området. Og jeg håber, at der blandt Folketingets partier vil være opbakning til handleplanen, så vi kan styrke organdonationsområdet yderligere til gavn for de mange mennesker, der venter på et nyt organ.

Den seneste nationale handlingsplan for organdonation er fra 2014. Regeringen forhandler for tiden med Folketingets partier om en politisk aftale på området.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk