15.602 statsborgere fra andre EU-lande kan stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark

28-05-2024

Der er foreløbigt 4.300.663 vælgere, der kan stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark. Heriblandt er 15.602 EU-borgere, der bor i Danmark.

EU-borgere, der bor i Danmark, kan selv vælge, om de vil stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark eller i deres hjemland. Hvis de vil stemme til valget i Danmark, skal de ansøge om at blive optaget på valglisten. EU-borgere, der har ansøgt om at blive optaget på valglisten, er optaget så længe, de har fast bopæl i Danmark, medmindre de anmoder om at blive slettet fra valglisten.

I alt 15.602 EU-borgere, der bor i Danmark, er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark den 9. juni 2024. Det viser en opgørelse foretaget den 24. maj 2024.

I nedenstående tabel fremgår, hvor mange statsborgere fra de enkelte EU-lande der er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark i 2024, og hvor mange der var optaget ved Europa-Parlamentsvalgene i 2019 og 2014. Derudover fremgår det af tabellen, hvor mange statsborgere på 18 år og derover fra de enkelte EU-lande, der pr. 1. april 2024 var bosat i Danmark.

Land

2014

2019

2024

EU-borgere på
18 år og derover
bosat i Danmark
pr. 1. april 2024    

Belgien

143

168

207

1.737

Bulgarien

79

86

157

11.530

Cypern

6

10

13

250

Estland

58

55

60

1.203

Finland

477

388

379

2.836

Frankrig

876

884

1.011

8.153

Grækenland

118

178

240

4.581

Irland

374

390

463

3.033

Italien

669

802

1.108

15.374

Kroatien

8

23

59

3.038

Letland

99

101

114

5.069

Litauen

197

198

215

12.706

Luxembourg

6

8

13

116

Malta

10

8

15

110

Nederlandene

1.145

1.155

1.266

8.335

Polen

1.030

1.009

1.192

40.368

Portugal

140

184

285

6.003

Rumænien

156

239

351

36.558

Slovakiet

38

74

152

3.047

Slovenien

9

19

14

480

Spanien

330

429

562

10.295

Storbritannien

3.589

3.273

0*

0*

Sverige

2.217

1.939

1.862

16.680

Tjekkiet

36

75

109

1.873

Tyskland

3.867

4.415

5.324

29.068

Ungarn

83

152

230

5.845

Østrig

180

183

201

1.602

I alt

15.940

16.445

15.602

229.890

* Storbritannien er ikke længere medlem af EU, og britiske statsborgere har derfor ikke længere valgret til Europa-Parlamentsvalg.

Som det fremgår af tabellen, var der pr. 1. april 2024 i alt 229.890 EU-borgere i Danmark, der på det tidspunkt var fyldt 18 år og dermed opfyldte aldersbetingelsen for valgret til Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

Det er således 6,8 pct. af de EU-borgere, der havde mulighed for at blive optaget på valglisten i Danmark, der kan stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark. Der tages forbehold for, at tallet ikke er helt præcist, da den samlede opgørelse over EU-borgere i Danmark er fra 1. april 2024. EU-borgere, der siden 1. april 2024 er fyldt 18 år eller er tilflyttet Danmark, indgår således ikke i denne opgørelse. Derudover kan der i udtrækket indgå EU-borgere, der siden 1. april 2024 er fraflyttet Danmark eller er afgået ved døden.

Tallet på 6,8 pct. viser et fald i forhold til de tre sidste valg, hvor tilmeldingen af EU-borgere på valglisten i Danmark udgjorde 17,1 pct. af det mulige antal EU-vælgere i 2009, 12,2 pct. ved valget i 2014 og 8,4 pct. ved valget i 2019. Antallet af EU-borgere på valglisten er derimod meget stabilt.

Ifølge opgørelsen pr. 24. maj 2024 er der foreløbigt optaget i alt 4.300.663 personer på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark den 9. juni 2024. De 15.602 EU-borgere, der er optaget på valglisten, udgør dermed 0,36 pct. af vælgerne.

Det endelige vælgertal kender vi ca. en uge før valgdagen. 

Læs mere på Indenrigs- og Sundhedsministeriets valghjemmeside

Få flere nyheder om Europa-Parlamentsvalget: Følg @valgDK på X

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk 

Valgkonsulent Christine Boeskov, valg@im.dk, 25 16 12 06