52 mio. kr. til bedre sundhed, trivsel og forebyggelse

19-03-2024

Puljen for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse udmøntes nu til projekter til gavn for danskernes sundhed og trivsel. Igen i år støttes en lang række projekter, der blandt andet har fokus på sunde fællesskaber, fysisk aktivitet og mental sundhed og trivsel.

Hvert år har private landsdækkende foreninger og organisationer mulighed for at søge om midler fra puljen til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

På baggrund af faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen udmønter indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde nu godt 52 mio. kr. til organisationer og foreninger, der gør en forskel for danskernes sundhed og trivsel.

Blandt modtagere af puljemidler er blandt andet Dansk Skoleidræt, DGI Storkøbenhavn, Alkohol & Samfund og DepressionsForeningen.

En række nye ansøgere har også fået tildelt midler for 2024, og det er især indsatser med fokus på sunde fællesskaber, fysisk aktivitet og mental sundhed og trivsel.

For eksempel foreningen Ungdomsringen, der ønsker at udvikle og afprøve alkoholfrie aktiviteter i klubber og ungdomsskoler og foreningen Håb i Psykiatrien, der vil gøre motion til en naturlig ingrediens under psykiatrisk indlæggelse.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Jeg er glad for, at vi igen i år kan støtte op om de mange ildsjæle, som gør en kæmpe forskel for vores sundhed og trivsel. Med puljen for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse giver vi mulighed for, at både små og store foreninger og organisationer kan sætte gang i en bred vifte af indsatser, som kan være med til at trække sundheden i den rigtige retning. I år har flere af projekterne et særligt fokus på at skabe gode rammer for sunde fællesskaber – det gælder både fællesskaber uden alkohol, motionsfællesskaber og fællesskaber med fokus på mental trivsel.

Puljen til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse har fokus på fremme af folkesundheden og forebyggelse inden for følgende indsatsområder:

  • Seksuel sundhed
  • Alkoholforebyggelse
  • Astma og allergi
  • Mental sundhed
  • Forebyggelse af dopingmisbrug
  • Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse
  • Monitorering på sundhedsområdet
  • Fysisk aktivitet
  • Tobaks- og nikotinforebyggelse

Se listen over årets modtagere af midler her. 

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk