Det Nationale Kvalitetsprogram

Det Nationale Kvalitetsprogram for sundhedsområdet sætter fokus på kvalitetsudvikling.

Det Nationale Kvalitetsprogram indebærer en omstilling af kvalitetsarbejdet, som i højere grad sætter fokus på kvalitetsudvikling frem for kvalitetskontrol og på klare mål og resultater, som skaber værdi for patienten og borgeren.

Det Nationale Kvalitetsprogram består af otte nationale mål for sundhedsvæsenet, lærings- og kvalitetsteams og det nationale ledelsesprogram.

Det Nationale Kvalitetsprogram blev indført i 2015. I den forbindelse blev det besluttet at udfase Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), der i perioden 2005-2022 var et kvalitetsudviklings- og akkrediteringssystem på sundhedsområdet. DDKM bestod af en akkrediteringspraksis, hvor særlige akkrediteringsstandarder skulle være med til at højne kvaliteten på en række behandlingssteder.

Læs mere om Det Nationale Kvalitetsprogram her