Bekymringshenvendelser

Hvis man er bekymret over forhold på et behandlingssted eller hos en autoriseret sundhedsperson, kan man indgive en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed,

Bekymringshenvendelser kan handle om sygdom eller misbrug hos en sundhedsperson eller om overtrædelse af faglige normer.

Det kan også være, at man er bekymret for patientsikkerheden på et behandlingssted, eller om en plejeenhed sikre ældre ordentlig pleje og omsorg.

Styrelsen for Patientsikkerhed undersøger, om mistanken er begrundet eller ej og iværksætter de nødvendige tiltag.

Læs mere om bekymringshenvendelser på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.