Lægedækning

Det er vigtigt, at der er tilstrækkelig mange læger og speciallæger i sundhedsvæsenet.

Gennem de senere år er der iværksat en række initiativer, som skal bidrage til at understøtte god lægedækning i hele landet og på tværs af lægelige specialer.

I Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplaner reguleres antallet af speciallæger gennem fordeling af uddannelsesforløb inden for de enkelte specialer og videreuddannelsesregioner. Således fastsætter Sundhedsstyrelsen i dimensioneringsplanen de årlige rammer for dimensionering af introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Læs status for Lægedækningsudvalgets anbefalinger her 

Læs mere om dimensioneringsplanerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside