Autorisation og selvstændigt virke

Danmark er der autorisationsordninger for en række sundhedspersoner. Det er med til at sikre højt kvalificeret personale i sundhedsvæsenet.

Autorisation

Autorisationsordningerne dækker for nogle grupper alene en titelbeskyttelse og for andre grupper, er der udover titelbeskyttelsen, også et forbeholdt virksomhedsområde.

Styrelsen for Patientsikkerhed varetager autorisationsordningerne, der eksister for følgende grupper: 

 • Læger
 • Tandlæger
 • Kiropraktorer
 • Sygeplejersker
 • Jordemødre
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Bioanalytikere
 • Kliniske diætister
 • Radiografer
 • Bandagister
 • Kliniske tandteknikere
 • Tandplejere
 • Optikere og kontaktlinseoptikere
 • Optometrister
 • Ambulancebehandlere
 • Fodterapeuter 
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Osteopater
 • Behandlerfarmaceuter

Hos Styrelsen for Patientsikkerhed kan man finde ansøgningsskemaer for sundhedspersoner uddannet i Danmark og i udlandet, vejledninger samt oplysninger om dokumentationskrav i forbindelse med ansøgning om dansk autorisation.

Læs mere her på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Selvstændigt virke

Læger, tandlæger, kiropraktorer og jordemødre skal gennemgå et uddannelsesforløb for at opnå ret til selvstændigt virke. Retten til selvstændigt virke indebærer, at den autoriserede sundhedsperson kan handle uden supervision inden for sit arbejdsområde. Retten til selvstændigt virke tildeles af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere om selvstændigt virke for læger her

Læs mere om selvstændigt virke for tandlæger her

Læs mere om selvstændigt virke for kiropraktorer her 

Læs mere om selvstændigt virke for jordemødre