Tilsyn med behandlingssteder

Udvalgte behandlingssteder og plejeenheder i både det offentlige og private sundhedsvæsen kan få tilsynsbesøg.

Der føres tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. 

Tilsyn kan også ske i tilfælde med en særlig og konkret bekymring for patientsikkerheden på det pågældende behandlingssted.

Efter hvert tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport, hvor overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden fremgår.

Herudover offentliggøres en årlig sammenfatning af observationer og vurderinger som følge af det sundhedsfaglige tilsyn.

Læs mere om tilsyn med behandlingssteder her

Det er muligt at gøre Styrelsen for Patientsikkerhed opmærksom på kritisable forhold på et behandlingssted, i en plejeenhed eller hos en autoriseret sundhedsperson ved at indgive en bekymringshenvendelse. 

Læs mere om bekymringshenvendelser her