Tilsyn og læring

En stor del af arbejdet med at forhindre fejl i sundhedsvæsenet handler om udbrede den viden, der kan forebygge dem.

Ved at lære af fejl, kan man sikre, at det samme ikke sker for andre. Derfor er læring en stor del af det sundhedsfaglige tilsyn.  

Blandt andet skal fokus på særlige risikoområder, indberetning af utilsigtede hændelser og løbende erfaringsopsamlinger være med til at udbrede viden og læring til alle behandlingssteder. 

Læs mere om læring i tilsynet på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Læs mere om arbejdet med kvalitet i sundhedsvæsenet her