Frikommuneforsøg

Frikommuneforsøg

Frikommuneforsøg har været en del af tidligere regeringers samarbejde med kommuner om afbureaukratisering, effektivisering og bedre styring i den kommunale sektor.

Formålet med frikommuneforsøg var at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor med henblik på at finde mere effektive løsninger, der kan sikre mere kvalitet for pengene og/eller mere tid til kernevelfærden i kommunerne. Erfaringerne fra forsøgene under frikommuneforsøget har løbende inspireret til forenkling og forbedring af de statslige regler.

Den daværende S-regering besluttede i 2020 at indgå velfærdsaftaler med syv kommuner som en ny form for forsøgsvirksomhed. Med velfærdsaftalerne frisættes de syv kommuner fra hovedparten af den statslige regulering på folkeskoleområdet, dagtilbudsområdet og ældreområdet. For information om velfærdsaftaler henvises til Social-, Bolig- og Ældreministeriet.