Budgetsamarbejde

Budgetsamarbejdet er betegnelsen på det økonomiske samspil mellem staten og de kommunale og regionale parter. Omdrejningspunktet i dette samspil er de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og hhv. KL og Danske Regioner om kommunernes og regionernes økonomi.

Med de årlige økonomiaftaler fastlægges kommuner og regioners økonomiske rammer for det kommende år. Derudover indeholder aftalerne tilkendegivelser og målsætninger på de store sektorområder, som socialområdet, folkeskoleområdet, sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet. De tilbagevendende økonomiforhandlinger og opfølgning på aftalerne giver også anledning til generelt at drøfte samarbejdet mellem stat, regioner og kommuner samt kommende udfordringer og muligheder.

Aftalerne er frivillige og er ikke juridisk bindende for parterne. Troværdigheden om aftalerne er således i høj grad baseret på, at partnerne efterlever det aftalte. For at understøtte kommunerne og regioners aftaleoverholdelse er der indført en række sanktionsbestemmelser.  

Økonomiaftalen ligger til grund for udmeldingen af det statslige bloktilskud til kommuner og regioner. Det er Folketingets finansudvalg der med udgangspunkt i den indgåede økonomiaftale godkender størrelsen af bloktilskuddet, hvilket sker på det såkaldte ”bloktilskudsaktstykke”. Herefter meddeler Indenrigs- og sundhedsministeren inden 1. juli alle kommuner og regioner deres tilskuds- og udligningsbeløb for det kommende år. Læs mere om tilskud og udligning.

Indenrigs- og sundhedsministeren deltager i økonomiforhandlingerne, og ministeriet varetager en række opgaver i forhold til aftaleoverholdelsen samt styring og overvågning af kommunernes og regionernes økonomi.