Konkurrenceudsættelse

Konkurrenceudsættelse er med til at sikre, at den offentlige opgaveløsning sker på den bedste og mest effektive måde. Indikatorerne for konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner viser, hvor stor en andel af opgaverne, der er konkurrenceudsat.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet opgør årligt graden af konkurrenceudsættelse i kommunerne og regionerne.

Indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU) i kommunerne udtrykker kommunernes brug af private leverandører af tjenesteydelser i pct. i forhold til den del af kommunernes samlede opgaveløsning, der må varetages af private leverandører. IKU omfatter også de opgaver, som har været i udbud, og som er vundet af den kommunale leverandør.

De enkelte kommuners IKU findes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets webside www.noegletal.dk, hvor det også er muligt at se kommunernes IKU fordelt på opgaveområder.

Der er udarbejdet 2 indikatorer for konkurrenceudsættelse i regionerne.

Den regionale indikator for konkurrenceudsættelse (RIKU) udtrykker den andel af opgavevaretagelsen af tjenesteydelser, der varetages af private leverandører. RIKU medtager egne vundne udbud, men ikke praksissektoren

Den private tjenesteydelse indikator (PTI) opgør den samlede private opgavevaretagelse af tjenesteydelser for regionerne. Denne indikator indregner praksissektoren, men ikke egne vundne udbud.

De regionale indikatorer, RIKU og PTI, er beregnet fra 2011 og offentliggøres på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.