Kommunale opgaver og struktur

Kommunerne er borgernes indgang til den offentlige sektor. Fordelingen af opgaver i den offentlige sektor og strukturen med 98 kommuner og 5 regioner blev fastlagt med kommunalreformen i 2007.

Den offentlige sektor i Danmark er gradvist gennem årene blevet mere decentraliseret.

Ved kommunalreformen i 2007 overtog kommunerne en større mængde af opgaver fra de tidligere amter. I de efterfølgende år er der blevet flyttet yderligere opgaver til kommunerne, herunder bl.a. i forbindelse med evalueringen af kommunalreformen i 2013.

I dag varetager kommunerne de fleste af de direkte borgerrettede opgaver i den offentlige sektor, herunder hovedparten af velfærdsservicen. Populært sagt kan man kalde kommunerne for borgernes indgang til den offentlige sektor.

Regionerne, som blev oprettet med kommunalreformen, har primært ansvaret for sundhedsvæsenet.

Strukturen med 98 kommuner og 5 regioner blev ligeledes fastlagt med kommunalreformen. Kommunerne har i gennemsnit 57.420 indbyggere (pr. 2014). Regionernes størrelse varierer mellem knapt 0,6 mio. indbyggere og 1,8 mio. indbyggere.

Et centralt mål med kommunalreformen var at styrke det lokale demokrati i Danmark. I forlængelse af evalueringen af kommunalreformen i 2013 blev der foretaget en undersøgelse af det lokale demokratis tilstand.