Tilskud og udligning

Kommunerne tager sig af en række centrale serviceopgaver i lokalsamfundet, men kommunernes vilkår er forskellige. Kommunernes indtægtsmuligheder er forskellige, bl.a. på grund af forskelle i befolkningens indkomster. Og kommuneres udgiftsbehov er også forskellige som følge af forskelle i befolkningens alderssammensætning og i socioøkonomi.

Disse forskelle udlignes gennem det kommunale udligningssystem for at give kommunerne mere ensartede vilkår for opgaveløsningen, så der ikke skal være store forskelle i kommunernes serviceniveau i forhold til skatteprocenten.

Indenrigs- og Boligministeriet fordeler tilskud og udligning til kommunerne. Desuden fordeler ministeriet statens bloktilskud til regionerne. Fordelingen sker på baggrund af regionernes udgiftsbehov med henblik på tilsvarende at give regionerne ensartede vilkår for at drive sundhedsvæsenet og løse de regionale udviklingsopgaver.

Her kan du læse mere om tilskud og udligning for kommuner, særtilskud (tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner) samt om regional finansiering.