Færger og øerKontakt

Det er et kommunalt ansvar at sikre færgebetjeningen til danske øer.

Indenrigs- og Boligministeriet yder årligt tilskud til de kommuner, der har dette særlige ansvar. Tilskuddene ydes efter §§ 20, 21, 21 a og 21 b i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud og udmeldes hvert år senest d. 1. juli i forbindelse med bloktilskudsudmeldingen til kommunerne.