Momsrefusion

Momsrefusion

Momsrefusionsordningen for kommuner og regioner har til hensigt at sikre konkurrencemæssig ligestilling mellem kommunernes og regionernes egenproduktion og køb af varer og ydelser hos private leverandører.

Ved at refundere momsudgifter ved køb hos private leverandører bliver det konkurrencemæssigt neutralt for en kommune eller region at vælge mellem egne eller andres ydelser. Udover momsudgifter refunderes også visse udgifter til lønsumsafgift via ordningen.

Her på siden kan du blandt andet finde den seneste bekendtgørelse, information om den endelige momsafregning samt konkrete eksempler på ministeriets udtalelser på spørgsmål vedr. momsrefusionsordningen.

Regelgrundlag

Gældende regelgrundlag for momsrefusionsordningen.

Høringsarkiv

Information og dokumenter vedrørende tidligere ændringer i momsrefusions- bekendtgørelsen

Udtalelser og svar

Oversigt over ministeriets udtalelser og svar på henvendelser vedr. momsrefusionsordningen