De kommunale og regionale budgetter og regnskaber

I budgetsamarbejdet mellem staten, kommuner og regioner er det et meget centralt element, at man hurtigt kan danne sig et overblik over udviklingen i kommunernes og regionernes økonomi.

En væsentlig forudsætning for at få et overblik er, at kommunerne og regionerne opstiller budgetter og regnskaber på ensartet måde, så det er muligt hurtigt at opstille et konsolideret overblik over begge sektorer. Endvidere er der også behov for at kunne sammenligne regioner og kommuner på tværs. Derfor er der fastsat regler for, hvordan henholdsvis kommunernes og regionernes budgetter og regnskaber skal opstilles.

Disse fælles regler danner også grundlag for regler for bevillingsafgivelse og sætter samtidig en standard for kommuners og regioners beslutningsprocesser.

Den fælles opstillingsmetode for samtlige kommuner og regioner tjener ikke alene til belysning af det samlede udgiftsomfang mv., men giver også et detaljeret overblik over fordelingen af udgifter på sektorområder. Kommunernes og regionernes budget- og regnskabsindberetninger kan derfor i stort omfang aflaste behovet for særskilte sektorindberetninger.

Kernen i de fælles regler er en standardiseret kontoplan (den autoriserede kontoplan). Denne kontoplan er i sin grundstruktur stort set ens mellem kommuner og regioner. Den fælles grundstruktur er bygget op sådan, at kommuner og regioner skal følge en overordnet struktur, men kan selv bygge videre på den og detaljere oplysningerne yderligere.