Indenrigsministeriet fra 1848-1998

24-11-1998

På billedet ses den røde bygning ved århundredskiftet, hvor Indernigsministeriet havde adresse - Slotsholmsgade 2, nu Chritiansborg Slotsplads 1. Tegningen skyldes en ukendt kunstner, der i 1905 udsmykkede en kalligraferet hilsen fra Indenrigsminsteriets medabejdere til kontorchef, kancelliråd P.F. Schou, der i dette år tog sin afsked som 77-årig eftet 38 år som kontorchef.

Bogen blev udgivet af Indenrigsministeriet i anledning af ministeriets 150-års jubilæum den 24. november 1998.

Læs bogen her (html - findes ikke som pdf)