Analyse: Almene boliger – hvor mange, hvor i landet og hvor høj er huslejen?

18-04-2016

En ny analyse ser nærmere på almene boliger, der er en af de mest udbredte lejeboligformer i Danmark, og giver svar på en række spørgsmål om boligerne og deres beboere.

Social- og Indenrigsministeriet offentliggør i dag en analyse om beboerne i almene boliger. Analysen kombinerer oplysninger om boligerne og beboerne.

Analysen viser blandt andet, at:

  • Almene boliger er udbredte i hele landet, og på landsplan bor 17 pct. af befolkningen i en almen bolig.
  • Andelen af befolkningen, der bor i en almen bolig, har været svagt stigende siden midten af 80’erne.
  • Langt hovedparten af boligerne er opført fra 50’erne og frem til slutningen af 80’erne, og i de seneste årtier er der blevet opført færre almene boliger end tidligere.
  • Der er især blevet opført færre almene boliger i hovedstadsregionen, hvor det desuden gør sig gældende, at huslejen i nye boliger i langt de fleste tilfælde overstiger 5.000 kr. I den øvrige del af landet er der flere nye boliger med en husleje under 5.000 kr.
  • Omkring 60 pct. af de almene boliger har en husleje under 5.000 kr. om måneden.   

Den geografiske variation i huslejerne kan for eksempel afspejle, at anskaffelsessummen for grunde mv. er større for nye boliger i hovedstaden, eller at de nye boliger i hovedstaden er større end i de øvrige regioner.

Der er imidlertid ikke en klar tendens til, at der bygges markant større boliger i hovedstadsregionen end i de øvrige regioner.

Både i hovedstadsregionen og i de øvrige regioner er der i løbet af de senere årtier primært blevet opført boliger på mindst 60 kvadratmeter.

 

Yderligere oplysninger

Kommunikationsmedarbejder Camilla Severin Madsen, csm@sim.dk, tlf.: 22 46 64 70

Kontorchef Andreas Klein Eriksen, aer@sim.dk

Velfærdspolitiske analyser

Social- og Indenrigsministeriet vil løbende offentliggøre analyser om velfærdspolitiske temaer på social- og indenrigsområdet. Analyserne udarbejdes af ministeriets Afdeling for Analyse og Datastrategi.