Ny vejledning skaber overblik over regler for kommunale fællesskaber

07-04-2016

Det kommunale fællesskab er en samarbejdsmodel, som kommunerne kender og har benyttet sig af i mange år. Men modellen bliver til tider set som besværlig og bureaukratisk. Social- og Indenrigsministeriets nye vejledning skal gøre det nemmere at manøvrere i de gældende regler.

Det kan give gevinster og fordele for borgerne, hvis kommuner samarbejder om at udføre offentlige opgaver. Det kan kommunerne blandt andet gøre i såkaldte kommunale fællesskaber, som går på tværs af kommunegrænser. Det kan være samarbejde om alt fra affaldshåndtering til børnetandpleje.

Samarbejde i kommunale fællesskaber har kommunerne brugt i mange år, men modellen bliver til tider set som bureaukratisk og kompliceret. Derfor har Social- og Indenrigsministeriet lavet en ny vejledning, som skal gøre det nemmere for kommunerne at finde rundt i de forskellige regler, der spiller ind, når et nyt kommunalt fællesskab skal oprettes og senere drives.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Regeringen vil gerne give kommunerne en hjælpende hånd, så de kan øge kvaliteten og effektiviteten, når de skal løse deres opgaver. Derfor laver vi i regeringen blandt andet frikommuneforsøg og regelforenkling. Men det er ikke det eneste, der kan give positive resultater. Kommunerne har gode erfaringer med at løfte service og produktivitet gennem samarbejde. Derfor håber jeg, at denne vejledning kan lette og støtte sådanne samarbejder i fremtiden.

- Karen Ellemann

Fakta

Kommunale fællesskaber er aftalebaserede samarbejder mellem kommuner etableret efter § 60 i den kommunale styrelseslov. Kommunale fællesskaber er offentlige myndigheder, og deres virksomhed er omfattet af almindelige offentligretlige regler, herunder offentlighedsloven. Kommunale fællesskaber skal godkendes af det kommunale tilsyn, det vil sige Statsforvaltningen. Kommunerne samarbejder i kommunale fællesskaber på mange forskellige driftsområder, herunder for eksempel forsyning, lufthavne og færgedrift. 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)
Chefkonsulent Lise Brandi Hansen, lbh@sim.dk