Finanslovsforslag: Mere end 1 milliard kr. til sundhed og ældre i 2017

30-08-2016

Regeringen vil prioritere mere end 1 milliard kr. til sundheds- og ældreområdet i 2017. Det fremgår af forslaget til finansloven 2017, som blev præsenteret i dag.

Finansministeriets røde bygning på Slotsholmen var traditionen tro stedet, hvor regeringen i dag offentliggjorde sit finanslovforslag for 2017.
 
Og står det til regeringen, vil sundheds- og ældreområdet få tilført flere penge til næste år. Regeringen lægger bl.a. op til at prioritere midler til Kræftplan IV, der skal forbedre og fremtidssikre kræftbehandlingen, og øremærke et trecifret millionbeløb årligt til at styrke indsatsen for de svageste ældre.
  
Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde er tilfreds med, at regeringen endnu engang viser, at man prioriterer sundhed og ældre højt:

I regeringen prioriterer vi kernevelfærden højt, og med vores finanslovsforslag ønsker vi bl.a. at give kræftområdet et markant løft, så vi sikrer, at det stigende antal kræftpatienter, vi desværre må forvente de kommende år, kan få den bedst mulige behandling i vores sundhedsvæsen

Siger Sophie Løhde og fortsætter:

Vi lægger også op til at styrke indsatsen over for ældre på plejehjem, som vi vil give større selvbestemmelse og en øget livskvalitet. Det skal bl.a. ske ved at indføre en klippekortsordning, så beboerne i højere grad selv kan bestemme, hvilke oplevelser eller aktiviteter de ønsker. Det kan f.eks. være en tur i parken eller et besøg i deres gamle kvarter

Ministeren henviser til, at regeringen bl.a. vil øremærke 165 mio. kr. årligt til en klippekortsordning for plejehjemsbeboere. Med klippekortet kan beboerne få ekstra hjælp, som ligger udover den hjælp og pleje, som de får i forvejen.
  
Læs 'Forslag til finanslov: 720 mio. kr. til øget livskvalitet og øget selvbestemmelse for ældre på plejehjem'

Læs 'Sundhedsminister: Historisk stor kræftplan'

Med finanslovsforslaget lægger regeringen desuden op til at styrke det frie valg i tandplejen. Konkret vil regeringen give børn og unge under 16 år og borgere med fysisk eller psykisk handicap eller andre brugere af omsorgstandplejen mulighed for at modtage tandplejetilbuddet hos en privat praktiserende tandlæge eller klinisk tandtekniker efter eget valg med tilskud fra kommunen. Det er bl.a. en støtte for mennesker med en demenssygdom, som ønsker at blive hos den tandplejer, de er trygge ved.

Læs 'Regeringen vil give børn og ældre frit valg af tandlæge'

Læs mere om regeringens finanslovsforslag på Finansministeriets hjemmeside

Fakta om finanslovsforslaget 2017

Regeringen lægger med finanslovsforslaget bl.a. op til at sætte midler af til følgende på sundheds- og ældreområdet:

  • Kræftplan IV: 1,5 mia. kr. frem mod 2020. Herudover kommer de allerede prioriterede midler på 170 mio. kr. årligt fra 2017 til bl.a. øget kapacitet til udredning for kræft. Samlet set er der således afsat 2,2 mia. kr. fra 2017-2020.
  • Klippekort til plejehjemsbeboere: 165 mio. kr. årligt – i alt 660 mio. kr. fra 2017-2020.
  • Styrket madoplevelse og god ernæring på plejehjem: 15 mio. kr. årligt – i alt 60 mio. kr. fra 2017-2020.
  • Nationale kliniske retningslinjer: 9 mio. kr. – i alt 38 mio. kr. fra 2017-2020.  
  • Frit valg i tandplejen: 8 mio. kr. årligt – i alt 32 mio. kr. fra 2017-2020.
  • Personlig medicin: 10 mio. kr. – i alt 100 mio. kr. fra 2017-2020.
  • Styrkede rettigheder: 1,7 mio. kr. årligt - 6,8 mio. kr. fra 2017-2020.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet