Minister: Læger uddannet i Nordjylland er et vigtigt skridt for at afhjælpe lægemangel

29-06-2016

Sundhedsminister Sophie Løhde deltager i dimissionen af de første uddannede læger fra Aalborg Universitet.

Når de 20 første læger uddannet i Nordjylland aflægger deres lægeløfte, er det et stort skridt fremad for at afhjælpe problemerne med lægemangel i landsdelen.

Det mener sundhedsminister Sophie Løhde, som overværer dimissionen af de nye læger på Aalborg Universitet.

”Det har stor betydning, at vi nu også får uddannet læger i det nordjyske. Erfaringer fra både Danmark og udlandet viser, at læger typisk bliver boende og får arbejde i den landsdel, hvor de er uddannet. Så vi kan jo håbe på, at de nye læger bliver hængende i Nordjylland, så de kan afhjælpe lægemanglen i landsdelen til gavn for nordjyderne, som har brug for dem”, siger sundhedsminister Sophie Løhde.

Der er lige nu 36 ubesatte stillinger som praktiserende læge i Region Nordjylland, og over en tredjedel af regionens godt 300 praksislæger er over 60 år.

Manglen på læger er også et problem andre steder i Danmark.

Regeringen har derfor nedsat et lægedækningsudvalg, der skal komme med løsningsforslag til, hvordan lægedækningen kan blive bedre.

Læs også: Sundhedsminister udpeger formand for lægedækningsudvalg

Udvalget, der består af repræsentanter for Lægeforeningen, Danske Regioner, KL, Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen samt Sundheds- og Ældreministeriet, skal inden udgangen af 2016 levere anbefalinger til, hvordan der kan komme flere alment praktiserende læger, speciallæger og sygehuslæger i yderområder og socialt belastede områder. Sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Det er en vigtig prioritet for regeringen, at alle danskere har adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet – uanset hvor i landet, man bor. Det kniber desværre med at få lægerne til at slå sig ned i visse egne af landet, og det er selvfølgelig et problem for borgere og patienter i de områder. Vi må tage alle nødvendige skridt for at afhjælpe lægemanglen, og at få uddannet læger lokalt, som nu i Aalborg, er et af de helt store.

Lægeuddannelsen på Aalborg Universitet optog de første 50 studerende i 2010, og sidste år fik universitetet tildelt yderligere 50 studiepladser.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet