To initiativer til at skaffe flere donoræg er på plads

30-06-2016

Med virkning fra den 1. juli ophæves en regel, der forhindrer kvinder i at donere æg flere steder, og en øget kompensation til ægdonorer er også klar. Begge initiativer er led i den brede politiske aftale, som sundhedsminister Sophie Løhde indgik i maj med henblik på at reducere manglen på donoræg.

Fra den 1. juli er der yderligere hjælp til de kvinder, der ikke kan få børn og har brug for donoræg fra andre kvinder.

Den dag udmøntes to initiativer fra den politiske aftale, som sundheds- og ældreminister Sophie Løhde indgik med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti den 17. maj for at skaffe flere æg til donation. Sundhedsminister Sophie Løhde siger: 

Jeg er stadig meget glad for den brede politiske aftale om at sætte flere skibe i søen for at reducere manglen på donoræg i Danmark. Aftalen er blevet rost fra flere sider, både fra patientforeninger og fra de professionelle behandlere i Dansk Fertilitetsselskab. Det ser jeg som et udtryk for, at der er bred enighed om, at aftalens initiativer faktisk vil skaffe flere donoræg. Jeg har derfor også lagt stor vægt på, at der blev fulgt op så hurtigt som muligt med de nye initiativer.

Minister: Ny politisk aftale bør give flere donoræg

En ny bekendtgørelse indebærer, at en ægdonor fremover vil kunne virke som ægdonor ved flere end ét vævscenter, fx i både offentligt og privat regi. Af hensyn til ægdonor, som bliver stimuleret med hormoner i forbindelse med hver ægdonation, er det samtidig fastsat, at en ægdonor højst må donere æg seks gange i alt.

Den hidtidige lovgivning har bl.a. forhindret en ægdonor i at donere i det omfang, som hun ønsker, så et donorbarn eksempelvis kan få genetiske helsøskende.

Med virkning fra 1. juli forhøjes også den anbefalede kompensation til en ægdonor fra de nuværende 2.400 kr. til i alt 7.000 kr. via en revideret vejledning fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Sundhedsminister Sophie Løhde siger: 

Jeg tror på, at de nye initiativer vil resultere i flere donoræg, som der er hårdt brug for, så vi kan sikre, at flere ufrivilligt barnløse bliver forældre.

Det tredje element i den politiske aftale - en målrettet informationsindsats om ægdonation fra Styrelsen for Patientsikkerhed – gennemføres i efteråret 2016.

Læs:

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om assisteret reproduktion
Brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed om ændring af anbefaling om kompensation af ægdonorer 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet