Bedre overblik skal hjælpe med at nedbringe overbelægning på sygehuse

22-11-2016

15 mio. kr. fra den særlige akutpakke mod overbelægning skal skabe større overblik og mere effektive arbejdsgange på en række sygehuse, så senge og personale kan anvendes bedre. Endnu et vigtigt skridt for at få patienterne væk fra gangene, siger sundheds- og ældreminister Sophie Løhde.

Der kan gøres noget ved overbelægning og patienter på gangene på sygehusene.

Erfaringer viser, at hvis der er bedre styr på ressourcer og ansatte, så der ikke opstår ventetid og flaskehalse, og der samtidig er fokus på procedurer omkring indlæggelse og udskrivning, så kan overbelægning reduceres eller helt undgås.

Nu er 15 mio. kr. på vej ud på en række sygehuse i fire regioner fra den særlige akutpakke mod overbelægning, som er en del af den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient, som regeringen har afsat 1,2 mia. kr. til.

LÆS: "Aftale om ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient"

Akutpakken fordeler 415 mio. kr. til indsatser, der skal nedbringe overbelægningen på sygehusene, og de 15 mio. kr. skal over de næste to år bruges til at udvikle og udbrede en række lokale it-værktøjer.

De skal give ledelse og personale bedre mulighed for at være på forkant med en mulig overbelægning og i højere grad udnytte sygehusets samlede kapacitet.

Det kan eksempelvis være it-moduler til fælles overblik over patienter, belægning og kapacitet, programmer til bedre vagtplanlægning og automatiske SMS-beskeder til det relevante personale, når fx en ny patient er på vej, så personalet i mindre grad er bundet til kontoret for at holde øje med en skærm, men kan bruge tiden på de øvrige patienter. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger: 

For regeringen er det afgørende, at vi får nedbragt overbelægningen, og dermed at de ældre medicinske patienter kommer væk fra gangene. Det handler ofte om arbejdstilrettelæggelse og et konstant fokus, og regionerne får nu mulighed for at afprøve en række vigtige værktøjer, som bl.a. kan give bedre overblik. Det betyder forhåbentlig, at personalet får frigjort noget tid, at patienterne kommer hurtigere til, og at overbelægningen reduceres.

FAKTA:

  • I juni måned 2016 indgik partierne bag finansloven 2016 en aftale om en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Første led i handlingsplanen var en akutpakke målrettet mod at nedbringe overbelægningen på landets sygehuse, som partierne indgik aftale om i februar måned 2016.
  • Regeringen har afsat 1,2 mia. kr. til den samlede handlingsplan i årene 2016-2019. Heraf fordeler akutpakken 415 mio. kr. på initiativer mod overbelægning
  • Handlingsplanen for den ældre medicinske patient skal ses i sammenhæng med en række andre initiativer fra regeringen rettet mod de ældre, eksempelvis den nationale demenshandlingsplan 2025 og 266 mio. kr. fra satspuljeaftalen 2016-2019 til indsatser målrettet svage ældre.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet