Plejeboliger gøres demensvenlige for millioner

24-01-2017

16 mio. kr. er på vej fra Sundheds- og Ældreministeriet til at nyindrette og ombygge plejeboliger til gavn for mennesker med demens. Vigtigt fokus for at gøre Danmark mere demensvenligt, mener ældreminister Thyra Frank.

Den rette indretning af plejecentre kan give større tryghed, bedre humør og mindre uro for et menneske med demens.

Og i 39 kommuner kan håndværkerne nu rykke ind og begynde at lave mere demensegnede plejecentre for 16 millioner kroner, som er på vej fra Sundheds- og Ældreministeriet. Ældreminister Thyra Frank udtaler:

Boligen og omgivelsernes indretning har stor betydning for mennesker med demens i deres dagligdag, hvor bedre belysning og større lyddæmpning eksempelvis kan give demensramte mere tryghed og ro. Derfor er jeg glad for, at vi nu får sat skub i en række ombygninger og nyindretninger på plejecentrene.


De 16 mio. kr. er anden udmelding af i alt 48 mio. kr., som satspuljepartierne i 2015 afsatte til mindre ombygninger og nyindretning af plejecentre, så de fysiske rammer i højere grad imødekommer de særlige behov, som mennesker med demens har.

Kommuner, selvejende institutioner og andre, der ejer eller driver plejecentre, kan søge puljen, og 48 projekter får nu penge.

De skal blandt andet gå til at lave særlige demensvenlige gulve, ombygge køkkener, ændre belysningen, mindske støjen i fællesarealer og lave sansehaver.

I én kommune vil man gøre døren ind til demensramtes lejligheder genkendelig ved at sætte barndomshjemmets gamle dør op i stedet. 

Se hvilke projekter, der har fået penge til indretning af demensboliger 

Projekterne viser, at der er en stor lyst til at gøre livet lettere for mennesker med demens og dermed gøre Danmark til et demensvenligt samfund. Det fokus er så vigtigt for de mange mennesker med demens og deres pårørende.

Siger ældreminister Thyra Frank.

Det anslås, at omkring 15.000 danskere rammes af demens hvert år. I dag er der 35.100 mennesker over 65 år, som er diagnosticeret med en demensdiagnose, men det skønnes, at et langt højere antal lider af en demenssygdom, ligesom antallet forventes at stige i de kommende år, fordi der bliver flere ældre.

Med satspuljeaftalen for 2016 blev der afsat 470 mio. kr. til en national demenshandlingsplan, og heraf er 13. mio. kr. også dedikeret til at gøre eksisterende plejeboliger mere demensegnede.

Læs mere om den nationale demenshandlingsplan

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet