Sundhedsminister fortsætter indsatsen for at få EMA til København

16-06-2017

Ellen Trane Nørby tager i dag til Luxembourg for bl.a. at tale Danmarks sag som værtsby for Det Europæiske Lægemiddelagentur.

I dag mødes alle EUs sundhedsministre til møde i Luxembourg.

På dagsordenen er bl.a. indsatsen mod fedme blandt børn og mere frivilligt samarbejde mellem de europæiske sundhedssystemer.

Men den danske sundhedsminister har også en anden årsag til at flyve sydpå.

Under sundhedsministermødet vil Ellen Trane Nørby mødes bilateralt med EU's kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed og repræsentanter fra Frankrig, Irland og Kroatien for at promovere det danske kandidatur til at huse Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, når Storbritannien træder ud af EU.

Ministeren vil under sine møder fremføre København som en optimal værtsby for EMA, og igen fremhæve den stærke danske tradition for at værne om patientsikkerhed, et betydningsfuldt forskningsmiljø og en stabil og innovativ lægemiddelindustri.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Det spidser til nu med at få udbredt de mange gode argumenter for at gøre Danmark til værtsnation for EMA. Andre lande byder sig stadig til, og løbet er endnu åbent, men vi har mange stærke kort på hånden. Vi kan sikre, at EMA før-, under- og efter en flytning til København vil være i stand til at betjene både EU’s borgere og virksomheder fra hele verden fra dag ét.

EMA, der i dag er placeret i London, har ansvaret for den videnskabelige godkendelse og overvågning af lægemidler, der er udviklet af medicinalfirmaer til brug i EU.

Sundheds- og Ældreministeriet vil også i de kommende måneder spille en central rolle i at få EMA til København, og der er aftalt flere møder med de europæiske lande i nær fremtid.

Det er ikke fastlagt, hvornår der træffes en beslutning om genplaceringen af EMA.

Læs ’Danmark kandidat til at huse EU’s lægemiddelagentur’

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet