Lovforslag om nye socialpsykiatriske afdelinger bliver ikke fremsat

01-03-2017

Lovforslaget om nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger bliver ikke fremsat i Folketinget i sin nuværende form. Det siger sundhedsminister Karen Ellemann efter at have læst høringssvarene og talt med de partier i Folketinget, som står bag aftalen om at forebygge vold på botilbud.

I oktober sidste år afsatte den tidligere Venstre-regering og satspuljepartierne 400 mio. kr. til en ny handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Det skete efter, at der var begået drab på medarbejdere på botilbud. Sundhedsminister Karen Ellemann siger:

De senere år har vi desværre set en række dybt tragiske hændelser på flere bosteder, som vi er nødt til at handle på. Vi skal have skabt tryghed og sikkerhed for både beboere og medarbejdere, og derfor var jeg tilfreds med, at det efter grundige drøftelser med både aktører og partierne sidste år lykkedes at indgå en bred politisk aftale, som skal forebygge vold og overgreb på botilbuddene.

Som led i handlingsplanen skulle der etableres 150 pladser på nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, hvor borgere med særligt komplekse problemer og udadreagerende adfærd, kan tilbydes en sammenhængende og intensiv social- og sundhedsfaglig behandling, der også omfatter behandling for alkohol- og stofmisbrug.

Regeringen har på den baggrund arbejdet med et lovforslag, som skulle give lovhjemmel til at oprette de nye afdelinger. Lovforslaget bliver imidlertid ikke fremsat i sin nuværende form. Den melding kommer nu fra sundhedsminister Karen Ellemann:

Efter at have lyttet til flere af de centrale aktører på psykiatriområdet og drøftet lovforslaget med aftalepartiernes ordførere, er jeg nået frem til den konklusion, at der er brug for at se nærmere på lovforslaget. Og derfor bliver det ikke fremsat i Folketinget i sin nuværende form.

Siger Karen Ellemann, som samtidig slår fast, at regeringen fortsat vil arbejde for at skabe bedre sammenhæng på tværs af social- og behandlingspsykiatrien:

Vi slækker ikke på vores politiske ambitioner. Det er fortsat ambitionen at få skabt en bedre sammenhæng mellem socialpsykiatrien og psykiatrien. Det ligger helt fast. Men vi må konstatere, at løsningen med de nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, som den er beskrevet i lovforslaget, der har været i høring, ikke er den rette. Og derfor vil vi nu tage en ny runde i aftalekredsen.

Ministeren understreger, at alle de øvrige initiativer i handlingsplanen til forebyggelse af vold på botilbud stadig skal udmøntes, og at de afsatte midler hertil fortsat følger med.

Læs mere om den politiske aftale bag handlingsplanen til forebyggelse af vold på botilbud

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet