Bunden opgave at justere udligningen

21-02-2018

I dag offentliggør Finansieringsudvalget sin rapport om mulige ændringer i det kommunale tilskuds- og udligningssystem. På den baggrund vil regeringen gå i forhandlinger med Folketingets partier. Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille lægger vægt på, at de ændringer, der foretages, løser bundne opgaver.

Finansieringsudvalget har afleveret den rapport, som blev bestilt med Aftale om reform af refusionssystemet og justering i udligningssystemet. Aftalen blev i 2015 indgået mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre. Rapporten indeholder udvalgets analyser af det kommunale tilskuds- og udligningssystem og forslag til justeringer.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

”Jeg ser det som en bunden opgave at få rettet op på de skævheder, der er i dag i den økonomiske udligning mellem kommunerne. Nu er Finansieringsudvalget med sin rapport kommet med nogle mulige løsninger, og på den baggrund vil regeringen nu gå i drøftelser med Folketingets partier. Regeringen vil lægge vægt på at fastholde et stærkt kommunalt incitament til at bidrage til vækst og beskæftigelse. Det er samtidig vigtigt for regeringen, at ændringer i udligningen ikke giver anledning til en kommunal skattestigning.”

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Finansieringsudvalget fik i 2016 til opgave at se på forslag til tilpasninger af det kommunale udligningssystem. Tilpasningerne skal imødegå utilsigtede virkninger af den seneste omlægning af statens refusion til kommunerne på beskæftigelsesområdet.

Som følge af de skævheder, der er i de særskilte ordninger, beskæftigelsestilskuddet og udlændingeudligning, har det også været udvalgets opgave at nedjustere udlændingeudligningsordningen og foreslå, hvordan beskæftigelsestilskuddet kan indarbejdes i den generelle udligning.

Finansieringsudvalget fik i 2017, som følge af aftalen om ’Tryghed om boligbeskatningen’, også til opgave at beskrive modeller, der kan neutralisere de byrdefordelingsmæssige virkninger for kommunerne af det nye system for ejendomsvurderinger og den nye boligbeskatning for perioden frem til år 2025.

Arbejdet har også givet anledning til at gennemgå en række af udligningssystemets kriterier. Det gælder for eksempel kriterier for befolkningens uddannelse, boligstrukturen og strukturelle vilkår, hvor der bl.a. er fundet problemer i opgørelsesgrundlaget. Gennemgangen af kriterierne har også givet anledning til forslag til forbedringer.

Finansieringsudvalgets rapport indeholder udvalgets overvejelser om overgangsordninger, der kan give kommunerne mulighed for at tilpasse sig til ændringer i deres udligningsbeløb.

Her kan man læse, hvem Finansieringsudvalget er.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Kontorchef Dorte Lemmich Madsen, dle@oim.dk, tlf. 25 23 92 66