Demensramte skal have flere og bedre dagtilbud

09-02-2018

Der er brug for flere og endnu mere meningsfulde dagtilbud til bl.a. yngre mennesker med demens, der samtidig kan fungere som aflastningstilbud for deres nære og pårørende. Derfor kan kommunerne nu søge pulje på 38 mio. kr. fra den nationale demenshandlingsplan.

Træning med fysioterapeuter eller udflugter og samtaler med andre, der også lider af demens, kan have stor betydning for mennesker med begyndende demens og deres pårørende.

 

De fleste kommuner har allerede tilbud rettet mod denne gruppe, men der er behov for at udvide tilbuddene, så der bliver flere og mere fleksible tilbud, hvor de demensramte og deres pårørende selv er med til at præge tilbuddene.

 

Fra i dag kan alle landets kommuner søge om at få del i puljemidler til rådgivnings – og aktivitetscentre, Puljen er ét af 23 initiativer under den nationale demenshandlingsplan, som skal være med til at gøre Danmark mere demensvenligt.

 

Puljen skal være med til at understøtte en mere ensartet kvalitet i tilbuddene på tværs af landets kommuner. Konkret skal initiativet sikre flere og meningsfuld dag- og aflastningstilbud og tilbud om afløsning i hjemmet samt støtte til yngre med demens ved at:

  • Inddrage de pårørende og den enkelte med demens i udviklingen af tilbuddene, så de i højere grad er tilpasset deres behov og ønsker.

  • Fokusere på aflastning af pårørende til yngre mennesker med demens.

  • Skabe fleksibilitet i dag- og aflastningstilbuddene samt tilbuddene og afløsning i hjemmet, så de bl.a. også omfatter behovet for støtte og aflastning i aftentimerne og i weekenden.

  • Sørge for den nødvendige transport for mennesker med demens, som gør deltagelse i tilbuddet muligt.

Der er mulighed for, at en eller flere kommuner i samarbejde med enten regioner eller i samarbejde med frivillige, kan søge om midlerne til rådgivnings- og aktivitetscentre. Kommunerne kan ansøge om puljemidlerne fra i dag og frem til 26. april 2018 i regi af Sundhedsstyrelsen.

 

Se hele puljeopslaget her

 

Fakta:

Det er regeringen og satspuljeaftalepartierne, der står bag den nationale demenshandlingsplan, der indeholder 23 konkrete initiativer, som skal gøre Danmark mere demensvenligt. Handlingsplanen opstiller tre overordnede mål:  

  • Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner flere
  • Mennesker med demens skal udredes, og 80 procent skal have en specifik diagnose
  • En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent
    frem mod år 2025.

Med satspuljeaftalen for 2016-2019 blev der afsat 470 mio. kr. til den nationale demenshandlingsplan 2025.

 

Med initiativ 12 blev der afsat i alt 39 mio. kr., til flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens. Midlerne blev fordelt med 17 mio. kr. i 2018 og 22 mio. kr. i 2019. Både midlerne fra 2018 og 2019 udmøntes med dette puljeopslag.

 

Læs mere om den nationale demenshandlingsplan

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet