34 millioner til indsatser til børn og unge med psykiske lidelser

02-07-2018

Nu uddeles der i alt 34 millioner kroner til såkaldte forløbsprogrammer til børn og unge, der er ramt af ADHD, spiseforstyrrelser eller angst og/eller depression. Forløbsprogrammerne skal være med til at sørge for, at de unge får nemmere behandlingsforløb, der hænger bedre sammen.

Nu uddeles der i alt 34 millioner kroner til såkaldte forløbsprogrammer til børn og unge, der er ramt af ADHD, spiseforstyrrelser eller angst og/eller depression. Forløbsprogrammerne skal være med til at sørge for, at de unge får nemmere behandlingsforløb, der hænger bedre sammen.

Størstedelen af danske unge trives og har det godt. Alligevel er der en gruppe af unge, der oplever problemer med mistrivsel og et stigende antal unge, som bliver ramt af angst, depression og spiseforstyrrelser. Det er en meget bekymrende udvikling, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Læs mere: Unge mistrives: Nyt panel af unge skal give minister gode råd til løsninger

Som et led i arbejdet med at sikre bedre forhold for børn og unge, der mistrives, udmøntes der derfor nu 34 millioner kroner til lokal implementering af forløbsprogrammerne til børn og unge med psykiske lidelser. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Det er desværre ofte sådan, at nogle børn og unge risikerer at falde mellem to stole i behandlingssystemet, fordi deres problemer ikke hører til i psykiatrien, men alligevel er for komplicerede til at kunne håndteres i kommunerne. Det er meget vigtigt, at vi får sat tidligt ind og hjulpet børn og unge, der mistrives. Forløbsprogrammerne her er et vigtigt skridt i den retning.

Fokus på den forebyggende indsats

Forløbsprogrammerne sætter rammer for ansvars- og opgavefordeling og procedurer for samarbejde, koordinering og kommunikation mellem de forskellige aktører, der er involveret i behandlingerne til børn og unge. Det skal være med til at sørge for, at det bliver nemmere for børn og unge at blive behandlet i systemet.

Samtidig er der i forløbsprogrammerne fokus på den tidligt forebyggende indsats for at hjælpe børn og unge, så hurtigt som muligt og tage problemer i opløbet, så færre får brug for mere indgribende indsatser. Ellen Trane Nørby siger:

Vi har i dag for mange børn og unge med psykiske udfordringer, der kunne have været hjulpet med en tidligere indsats. Det arbejder vi i regeringen benhårdt på at rette op på, for vi kan simpelthen ikke leve med, at der er børn og unge, der kommer til at døje med psykiske problemer, som vi kunne have afhjulpet. Derfor er den forebyggende indsats så uendelig vigtig, og noget, vi har et meget stort fokus på.


Om puljen til implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer

Ved den seneste satspuljeaftale for 2017-2020 blev der afsat midler til, at Sundhedsstyrelsen i 2017 kunne lave forløbsprogrammer til børn og unge med ADHD, spiseforstyrrelser og angst/depression. Formålet med forløbsprogrammerne er, at børn og unge skal tilbydes en mere sammenhængende indsats og den bedst mulige udredning og behandling. Ved samme satspuljeaftale blev der samtidig afsat yderligere 34 mio. kr. fra 2018-2020 til lokalt at udbrede og implementere forløbsprogrammerne. Det er de midler, der nu udmøntes.

FAKTA - Hvem går pengene til?

  • Region Hovedstaden, Gentofte, Frederiksberg og Gladsaxe Kommune får 10,1 millioner kroner til en fælles tværsektoriel handleplan og styrket tværsektorielt samarbejde. 
  • Region Sjælland, Roskilde, Faxe og Kalundborg Kommune får 4,9 millioner kroner til den tværsektorielle enhed – implementering og udbredelse af forløbsprogrammer. 
  • Region Syddanmark og samtlige 22 kommuner i regionen får 6,4 millioner kroner til implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser i Region Syddanmark.
  • Region Midtjylland, Skanderborg og Herning Kommune får 6,5 millioner kroner til sammenhængende forløb for børn og unge med psykiske lidelser. 
  • Region Nordjylland, Morsø, Aalborg, Jammerbugt og Hjørring Kommune får 5,5 millioner kroner til implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser i Region Nordjylland.

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet