Hver femte med demens får antipsykotisk medicin

07-05-2018

Receptblokken sidder for løst i nogle kommuner, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby og ældreminister Thyra Frank. Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser store kommunale forskelle på, hvor mange ældre med demens, der får antipsykotisk medicin.

Antipsykotisk medicin kan give alvorlige bivirkninger såsom ufrivillige bevægelser, blodpropper, hjerteproblemer og overdødelighed.

Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man kun undtagelsesvis bruger antipsykotika til behandling af adfærdsforandringer ved demens, hvis ”patienten trods anden behandling fortsat er forpint eller til betydelig gene eller fare for sig selv eller andre”. Ældreminister Thyra Frank udtaler:

Man er nødt til at tage stilling til den enkelte. Nogle har ganske enkelt brug for behandlingen, fordi de ellers ville have det for dårligt. Men vi ved også, at nogle kommuner lykkes med at sænke forbruget gennem en målrettet indsats overfor alle med demens, der får antipsykotika. Man er stadig et menneske, selvom man lider af demens, og man har krav på at blive behandlet respektfuldt og værdigt.

Store kommunale og regionale forskelle

I nogle kommuner får mere end 30 pct. af de ældre med demens (+64) antipsykotisk medicin, mens andre kommuner ligger meget tæt på målsætningen, om at maksimalt 10 pct. skal have antipsykotika.

Forbruget er størst i kommuner i Syd – og Sønderjylland og i Nordsjælland, viser Sundhedsdatastyrelsens monitoreringstal for 2016.

Det er bekymrende, at nogle kommuner ligger så højt, og der er noget, der tyder på, at man i Sydjylland og Nordsjælland er for hurtige til at udskrive antipsykotisk medicin til mennesker med demens fremfor at kigge på alternative behandlings muligheder.

Siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby, der håber, at man i de kommende monitoreringstal for 2017 vil se en positiv udvikling.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har med den nationale demenshandlingsplan en målsætning om at reducere forbruget af antipsykotisk medicin med 50 pct. inden 2025.

Læs om den nationale demenshandlingsplan her

Fakta om demenshandlingsplanen:

  • Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner.
  • Flere mennesker med demens skal udredes, of 80 procent skal have en specifik diagnose.
  • En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent frem mod år 2025.

Følgende initiativer i demenshandlingsplanen skal være med til at halvere forbruget af den antipsykotiske medicin:
Nye nationale kliniske retningslinjer på demensområdet, monitoreringen af forbruget af antipsykotika, øget fokus på lægers udskrivning, mere lærings og information om korrekt medicinering, kompetenceløft af kommunale og regionale medarbejdere på demensområdet.

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet