12 kommuner får 50 mio. kr. til indsatser for ældre og udsatte

01-10-2018

Godt 50 mio. kr. er på vej fra Sundheds- og Ældreministeriet til en række kommunale projekter, der skal være med til at styrke indsatsen for ældre medicinske patienter og borgere med kroniske eller psykiske lidelser.

12 kommuner rundt om i landet har netop fået besked fra Sundhedsstyrelsen om, at de modtager midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje ”Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper”, som bl.a. skal være med til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. I alt 50 mio. kr. bliver fordelt på de 12 projekter.

Mange borgere med kroniske eller psykiske lidelser og svækkede ældre med komplicerede sygdomsforløb oplever at have mange indlæggelser og genindlæggelser. Nogle af dem kan vi forebygge, hvis de nære sundhedstilbud fungerer tilstrækkeligt godt. Dér har kommunerne en vigtig opgave i at sikre, at de fornødne tilbud er der – og at de er i orden.

Siger Ellen Trane Nørby om baggrunden for puljen og tilføjer:

Derfor er det vigtigt, at vi med puljen er med til at udvikle og styrke de kommunale sundhedsindsatser, så borgerne kan få et godt og sammenhængende forløb tæt på eget hjem.

Det er anden gang, at kommunerne har kunnet søge midler fra puljen, og midlerne skal bruges til at udvikle og løfte kvaliteten i den kommunale indsats i forhold til den ældre medicinske patient, patienter med kroniske sygdomme og mennesker med psykiske lidelser, som er de tre målgrupper, som udvalgsarbejdet om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen omfattede. Læs om tidligere udmøntning her.

Sundhedsstyrelsen har modtaget i alt 58 ansøgninger fra 45 kommuner, heraf er 12 projekter udvalgt til at få støtte. Projekterne fordeler sig på 4 regioner, således at der er tre i Region Midtjylland, 4 i Region Syddanmark, 4 i Region Sjælland og 1 i Region Hovedstaden.

Se listen over projekterne her.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet