Stort nyt frikommuneprojekt giver mulighed for at prøve nye løsninger af

13-10-2018

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille inviterer nu alle landets kommuner til at foreslå forsøg, der kan forbedre deres opgaveløsning.

Statslige regler må ikke stå i vejen for, at kommunerne løser deres opgaver på den bedst mulige måde. Derfor giver økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille nu alle landets kommuner mulighed for at foreslå nye frikommuneforsøg fra 2019.

Med frikommuneforsøg kan udvalgte kommuner blive fritaget fra eller få ændret statslige regler, så de kan afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på. Siden 2012 har 53 kommuner arbejdet med forskellige forsøg – lige fra forsøg med mere helhedsorienterede indsatser for borgere, der har flere kontakter til kommunen, til forsøg med mikrolån til ledige, så de kan starte egen virksomhed.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Frikommuneforsøg er et værktøj til at udvikle den offentlige sektor. Den offentlige sektor er ikke til for den offentlige sektors egen skyld. Desværre oplever man ude i den kommunale virkelighed stadig, at statslige regler og krav skaber unødigt bøvl. Det stjæler tid fra den sande opgave, nemlig borgeren. Derfor giver vi nu alle kommuner adgang til at nytænke opgaveløsning, organisering og styring, så vi kan få mere kvalitet for skatteborgernes penge og gøre op med unødigt bureaukrati.

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

I de to tidligere frikommuneforsøg har kommunerne først skullet søge enkeltvis eller i netværk om at få status af frikommune. Derefter har de udvalgte frikommuner kunnet søge om at gennemføre konkrete forsøg. Med den nye organisering fra 2019 kan alle kommuner søge direkte om at udføre frikommuneforsøg.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

De bedste idéer og løsninger opstår ude i kommunerne. Derfor giver vi nu alle kommuner en mere direkte adgang til at søge om forsøg. Det gør forhåbentlig, at vi kan få afprøvet endnu flere ambitiøse idéer. Det kan bane vejen for en bedre og mere effektiv opgaveløsning.

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Faktaboks

Det nye frikommuneforsøg

  • Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2019 aftalt at igangsætte en ny runde frikommuneforsøg.
  • I Frikommuneforsøg III kan alle kommuner søge om at gennemføre frikommuneforsøg.  
  • Formålet er at udvikle kvaliteten af den kommunale opgaveløsning, effektivisere, forenkle regler og sikre bedre styring i landets kommuner.
  • For at blive godkendt som frikommuneforsøg skal forsøget have et befolkningsgrundlag på mindst 60.000 borgere. Mange kommuner vil derfor skulle samarbejde om forsøg.
  • Kravet om befolkningstal skal sikre et solidt grundlag for senere at vurdere, om forsøgene skal udbredes til alle kommuner.
  • Der bliver to ansøgningsrunder. Fristen er henholdsvis den 1. april 2019 og den 1. oktober 2019.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16
Kontorchef Søren H. Thomsen, sht@oim.dk, tlf. 41 95 55 47