1,1 mia. kr. i finanslovsaftalen til sygeplejersker, psykiatri, ældre og socialt udsatte

03-12-2019

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har med finanslovaftalen prioritereret 1,1 mia. kr. til sundheds- og ældreområdet til næste år.

Med finanslovsaftalen kommer der flere midler til kernevelfærden.

Det ligger i forlængelse af økonomiaftalerne, som løftede regionerne med ca. 1,5 mia. kr. i 2020 og kommunerne med 2,2 mia. kr. i 2020. Det er de største aftalte løft i flere år.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Vi har lovet at sætte velfærden først, og det gør vi med de her aftaler. I økonomiaftalerne lagde vi en solid bund under kernevelfærden, så vi følger med den demografiske udvikling, når der kommer flere børn og ældre. Med finanslovsaftalen er der nu sat målrettet ind med prioriteringer af områder med særlige behov – psykiatrien, ældre, socialt udsatte og flere sygeplejersker på vores sygehuse.

En styrket psykiatri

Psykiatrien tilføres med finanslovsaftalen årligt ekstra 600 mio. kr. fra 2020 og frem. Der er tale om et varigt og markant løft af psykiatrien i Danmark.

Magnus Heunicke siger:

Vi skal styrke psykiatrien, og det er præcist det, vi gør med finanslovsaftalen. Uanset om man har kræft eller kæmper med sindet, så skal vi have et sundhedsvæsen, der er der for alle. Derfor har vi sikret et permanent løft af kapaciteten. Vi vil have reel ligestilling af psykiatrien.

Regeringen og aftalepartierne er således enige om, at psykiatrien skal løftet både på kort og lang sigt. Der er behov for at starte arbejdet med at løfte psykiatrien allerede nu med konkrete initiativer inden den kommende 10-års plan.

Midlerne afsættes til en øget kapacitet i retspsykiatrien og et generelt kapacitetsløft i psykiatrien, som blandt andet skal gå til flere sengepladser, bedre normeringer, en styrket akutindsats og øget kapacitet på Sikringen. Initiativerne skal ses i sammenhæng med det kommende arbejde med en 10-års plan for psykiatrien.

1.000 ekstra sygeplejersker

Med finanslovaftalen har regeringen og aftalepartierne afsat penge til 1.000 ekstra sygeplejersker. Konkret afsættes der 300 mio. kr. i 2020, stigende til 600 mio. kr. årligt fra 2021 og frem - til flere sygeplejersker, så regionerne har mulighed for at ansætte 500 sygeplejersker i 2020 og 1.000 sygeplejersker fra 2021.

Magnus Heunicke siger:

Sygeplejerskerne på vores sygehuse gør en kæmpe indsats hver dag. Det er tydeligt, når man kommer rundt på sygehusene. I den seneste tid er der desværre blevet færre sygeplejersker på sygehuse. Den udvikling skal vi have vendt, for i de kommende år bliver der flere ældre. Derfor har sygeplejerskerne på vores sygehuse behov for flere kolleger allerede i 2020, så patienterne og de ældre kan føle sig i trygge hænder.

Indsats mod rygning

Prisen på cigaretter stiger til 55 kr. til næste år og til 60 kr. i 2022. Det vil gøre en markant forskel og være et solidt afsæt for den handleplan mod børn og unges rygning, som i øjeblikket forhandles.

Der er taget højde for betydningen for socialt udsatte med 10 mio. kr. årligt til rygestopkurser til udsatte borgere. Samtidig styrkes kontrollen med aldersgrænserne markant. Der afsættes 5 mio. kr. årligt, til kontrol af aldersgrænser, hvilket er 10 gange så meget, som Sikkerhedsstyrelsen i dag har til kontrol af aldersgrænserne på tobak og alkohol. Endelig er det besluttet at indføre en afgift på 2 kr. pr. ml. væske til e-cigaretter fra 2022.

Magnus Heunicke siger:

Jeg er meget tilfreds med, at vi på en balanceret og målrettet måde i finansloven får prioriteret midler til at understøtte indsatsen mod børn og unges rygning. Vi søger nu at blive enige med partierne i Folketinget om en strammere regulering, der gør, at børn og unge i fremtiden i langt mindre grad fristes af tobak og andre nikotinprodukter.

Flere penge til ældreområdet

Regeringen og aftalepartierne har også afsat penge til mere omsorg og nærvær i ældreplejen. Der afsættes 125 mio. kr. årligt i 2020-2023 og frem til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen, herunder at finde veje til at reducere unødige dokumentationskrav og dermed frigøre tid til den enkelte ældre.

Magnus Heunicke siger:

Med finanslovsaftalen viser vi, at vi sætter velfærden først. Vi skal sikre en tryg og værdig alderdom for danskerne, Det er derfor, at vi har sat penge af til afprøvning af nye veje til at få mere tid til nærvær og omsorg i ældreplejen.

Regeringen har i efteråret desuden indgået en aftale om fordeling af midlerne fra reserven til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, der prioriterer 367 mio. kr. til sundheds- og ældreområdet.

Midlerne går bl.a. til en opfølgning på demenshandlingsplanen.

Gratis tandpleje til socialt udsatte

I finanslovsaftalen er det også aftalt at etablere et gratis tandplejetilbud til de mest socialt udsatte borgere. Der afsættes 40 mio. kr. det første år og 60 mio. kr. årligt i 2021-2023 til etablering af en socialtandpleje i kommunerne. Socialtandplejen skal give de mest socialt udsatte borgere gratis tandpleje, og dermed bidrage til en bedre tandsundhed og livskvalitet for den gruppe af borgere, der har det største behov.

Magnus Heunicke siger:

Ulighed handler også om tænderne. Derfor er der brug for strukturelle forandringer for socialt udsatte, og med finansloven tager vi et første skridt. Vi har sat penge af til at etablere et tandplejetilbud til de mest socialt udsatte i Danmark, som skal være med til at skabe et bedre liv for dem.

Læs mere i faktaark om finanslovsaftalen 2020 på sundheds- og ældreområdet:

Aftalen om finansloven

Aftalen om social-, sundheds- og arbejdsmarkedsreserven

  • Opfølgning på demenshandlingsplan
  • Døgnåbning af Livslinjen
  • Opfølgning på fasttilknyttede læger på plejecentre
  • Videreførelse af Det Nationale Sorgcenter

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet