Ny aftale sikrer flere hænder til ældre- og sundhedsområdet

06-02-2019

Regeringen har indgået aftale med FOA, KL og Danske Regioner om flere praktikpladser til social- og sundhedsuddannelserne.

Flere hænder til ældreplejen og sundhedsvæsenet. Det bliver nu en realitet med regeringens nye aftale om dimensioneringen af praktikpladser på social- og sundhedshjælperuddannelserne.
Aftalen, som er indgået af undervisningsminister Merete Riisager på regeringens vegne med FOA, KL og Danske Regioner, lægger op til i alt ca. 30 procents forøgelse af antallet af praktikpladser på social- og sundhedsuddannelserne.

Ældreminister Thyra Frank siger:

”Vores ældre borgere fortjener en alderdom med den rette pleje, hjælp og omsorg. Det kræver, at der er tilstrækkeligt personale til at løfte opgaven. Regeringens kortlægning af rekrutteringsudfordringer viste, at der er mangel på social- og sundhedsassistenter mange steder i landet. Derfor har det været vores ambition, at vi får et markant løft af antallet af praktikpladser. Jeg er derfor meget tilfreds med, at der nu er indgået en dimensioneringsaftale, som løfter antallet af praktikpladser på social- og sundhedsuddannelserne med i alt ca. 30 pct.”

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby, som for nylig lancerede rekrutteringsudspillet ”Flere hænder og større arbejdsglæde” siger:

”Social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere er centrale medarbejdere, og det er afgørende, at der i fremtiden er tilstrækkeligt med hænder i plejen og omsorgen for ældre og syge. Med sundhedsreformen får social- og sundhedspersonale bedre muligheder for at bruge og udvikle deres faglige kompetencer og for at samarbejde i et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Det er derfor helt afgørende, at der er indgået en dimensioneringsaftale, hvor vi sikrer et substantielt løft i antallet af praktikpladser.”

Læs hele udspillet ”Flere hænder og større arbejdsglæde

Læs mere om dimensioneringsaftalen (PDF)
  

Pressekontakt:

Kommunikations- og pressekoordinator Lotte Dahlmann, mobil: 30 21 61 79 eller LOD@sum.dk

Publikation: