Nyt aflastningstilbud skal hjælpe børn med livstruende sygdomme

23-01-2019

Nu får sjællænderne også et aflastningstilbud til livstruede syge børn og deres familier. Det nye tilbud kommer til at ligge i Korsør.

Børn og deres familier, der har livstruende sygdomme tæt inde på livet skal have bedre hjælp - og den hjælp skal være lige god over hele landet. Det mener regeringen og Dansk Folkeparti, som derfor har afsat tre millioner kroner til at oprette et nyt aflastningstilbud til livstruede syge børn og unge på Sjælland.

Det nye aflastningstilbud bliver placeret på Musholm i Korsør, og kommer til at bestå af tre dele, nemlig aflastningsophold, hjemmebesøg og netværkskurser. Der findes allerede et aflastningstilbud i Vestdanmark, FamilieFOKUS, der er placeret i Region Midtjylland. Det tilbud skal udbredes til Sjælland, og derfor bliver de tre millioner kroner nu tildelt Region Midtjylland/IKH FamilieFOKUS, der dermed får ansvaret for at oprette det nye sjællandske tilbud.

Ved at Sjælland nu også får et aflastningstilbud til børn og unge med livstruende sygdom, gør vi op med den geografiske ulighed, der i dag er på området, lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

”Det må aldrig være postnummeret, der bestemmer, hvor god en hjælp, en familien får. Det gælder lige meget hvilken sygdom, det handler om. Det betyder rigtig meget for mig, at vi i regeringen sammen med DF nu gennem flere år har valgt at prioriterehjælpen til børn med livstruende sygdom og deres familier. Det er nogle forfærdeligt tunge situationer, de står i, og vi skal simpelthen sørge for, at familierne får den bedst mulige hjælp i en svær tid,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

”Det glæder mig at vi nu også øst for Storebælt får samme mulighed for at kunne tilbyde aflastning til børn med livstruende sygdom samt deres pårørende. Her skal de kunne få en tværfaglig indsats der ser på de aktuelle behov og støtter familien til at få en så god og tryg dagligdag som muligt når man har et sygt barn,” siger sundhedsordfører for Dansk Folkeparti og formand for Folketingets Sundhedsudvalg, Liselott Blixt

Regeringen og Dansk Folkeparti afsatte i 2017 i alt 76 millioner kroner til udspillet ”Børn med livstruende sygdom" (PDF). Siden har regeringen og Dansk Folkeparti ud over de 76 millioner kroner afsat i alt 17,6 millioner kroner yderligere til området.

I december 2018 blev det offentliggjort, at der skal bygges et nyt hospice til børn på Djursland - læs mere om det her.

BAGGRUND

Næsten 300 børn dør hvert år af deres sygdom. Langt de fleste dør i dag på et hospitalet. Børn med livstruende sygdomme er en forskelligartet gruppe, og har mange forskellige sygdomme.

Regeringens udspil ”Børn med livstruende sygdom” fra oktober 2017 prioriterer i alt 76 mio. kr. til en række tiltag, som er målrettet livstruende syge børn og deres familier. Læs mere i udspillet ”Bedre og tryggere rammer til børn med livstruende sygdom og deres familier” (PDF).

I starten af november 2018 blev der offentliggjort en række nye anbefalinger for palliative indsatser til børn. Hovedformålet med de nye anbefalinger er at skabe lighed i adgangen til de palliative indsatser for børn og unge uanset deres diagnose. Samtidig skal der skabes en fælles faglig ramme på tværs af landet. Derudover skal der oprettes en døgntelefon i de fem såkaldte børnepalliative teams, som familier, der ønsker at være i eget hjem kan henvende sig til for at få hjælp og vejledning. Læs mere om de nye anbefalinger i ”Anbefalinger for palliative indsatser til børn, unge og deres familier".

PRESSEKONTAKT

Presserådgiver Anne Katrine Restrup på 30612532 eller akr@sum.dk