Arbejdet med en 10-års plan for psykiatrien skudt i gang

30-06-2020

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke har bedt Sundhedsstyrelsen om at lave en grundig beskrivelse af status- og udfordringer i psykiatrien, som led i arbejdet med en kommende 10-års plan. Det sker i samarbejde med Socialstyrelsen. Desuden har ministeren inviteret ordførerne til en drøftelse om opstart af arbejdet med 10-års planen i august.

Magnus Heunicke understreger vigtigheden af, at få et solidt fagligt udgangspunkt for arbejdet med at sætte en langsigtet retning for psykiatrien:

Vi står over for store udfordringer på psykiatriområdet og derfor er det vigtigt, at vi går grundigt til værks, så vi får en langsigtet og gennemarbejdet plan for, hvordan vi kan løfte indsatsen for mennesker med psykiske lidelser de kommende år. De 600 mio. kr. fra finansloven for 2020 til en styrket psykiatri er efter aftale med Danske Regioner blevet udmøntet og skal løse de mest akutte udfordringer i psykiatrien. Det er dog ikke alle udfordringer, der kan løftes i ét træk. Med den kommende 10-års plan vil vi forsøge at tage fat på de mere grundlæggende problemer

10-årsplanen for psykiatrien vil bl.a. have fokus på forebyggelse af psykisk sårbarhed, bedre sammenhæng på tværs af regioner og kommuner og indsatsen for børn og unge samt for mennesker, der både har et misbrug og en psykisk lidelse. Det arbejde, der netop nu er sat i gang, skal være med til at danne det faglige grundlag for 10-års planen.

Regeringen vil løbende invitere interessenter og Folketingets partier til at indgå i arbejdet med 10-års planen. Ministeren har inviteret ordførerne til en drøftelse om opstart af 10-års planen i august.

Sundheds- og ældreminster Magnus Heunicke siger:

Det er en vigtig prioritet for regeringen og mig, at der blive tale om en bred og inddragende proces, hvor politikere, fagfolk og organisationer løbende bliver taget med på råd. Det gælder ikke mindst i forhold til dem, som står med problemerne tæt inde på livet til hverdag. Uden en bred, lokal forankring, kan vi ikke lave en holdbar plan, der virker i praksis. Mit håb er, at psykiatrien om 10 år har det markant bedre, og vi skal ikke være blege for at gå nye veje. Vi har et spændende og ekstremt vigtigt arbejde forud.

Læs aftale om finanslov for 2020

Læs mere om udmøntningsaftale

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet