Resultaterne af Frikommuneforsøg II er offentliggjort

14-01-2021

Syv frikommunenetværk har fremlagt deres forsøgsresultater, som nu skal vurderes af regeringen. Siden 2017 har netværkene, som består af i alt 38 kommuner, afprøvet ideer til bedre opgaveløsning og regelforenkling.

Syv frikommunenetværk har siden 2017 fået dispensation til at afprøve nye måder at løse opgaverne på bl.a. beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet og socialområdet. Tilsammen har netværkene fået godkendt 79 forsøg, hvoraf 57 er blevet gennemført og evalueret. 38 kommuner deltager i frikommunenetværk.

Formålet med frikommuneforsøget er at få ny viden og praktiske erfaringer, der kan bane vejen for en bedre opgaveløsning gennem kvalitetsudvikling og regelforenklinger i alle kommuner.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Vi skal hele tiden arbejde for, at unødige regler og administration ikke spænder ben for, at kommunernes sagsbehandling handler om at hjælpe mennesker. Jeg ser frem til at blive klogere på frikommunenetværkenes bud på, hvordan kommunernes opgaveløsning kan blive endnu bedre og uden unødigt bureaukrati. Medarbejderne og lederne i kommunerne arbejder med lovgivningen hver dag, og de har et indblik og nogle erfaringer, som det er vigtigt for os i regeringen at lytte til. Jeg vil gerne takke frikommunenetværkene for deres indsats og engagement i at forbedre og forenkle den kommunale opgaveløsning.”

- Astrid Krag

Regeringen vil nu læse evalueringerne og tage stilling til, om resultaterne af forsøgene giver anledning til ændret lovgivning. I så fald vil regeringen søge Folketingets opbakning til at udbrede forsøgene til generel lovgivning.

Nogle af frikommunenetværkenes erfaringer har allerede været med til at ændre lovgivningen. Det gælder f.eks. netværket "Én plan for sammenhængende indsats sammen med borgeren", hvis formål var at sikre en sammenhængende indsats på tværs af kommunale forvaltninger for borgere med komplekse problemstillinger. Netværket har inspireret til vedtagelsen af en ny lov i 2018, som giver kommunerne mulighed for at koordinere socialsager, børnesager og beskæftigelsesindsats i én samlet handleplan for udsatte borgere, der har sager i kommunens forskellige afdelinger. På beskæftigelsesområdet har netværket "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats" bidraget til arbejdet med den nye forenklede lov om aktiv beskæftigelse, som trådte i kraft 1. januar 2020.

Du kan finde evalueringer af Frikommuneforsøg II her.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)