Evalueringer af Frikommuneforsøg II

Ved afslutningen af Frikommuneforsøg II har frikommunenetværkene evalueret deres forsøg. Herunder linkes til evalueringer af forsøgene fra hvert af de syv frikommunenetværk.

Kontakt

Linea Birch Hansen