Kommuner og regioners tilskud og udligning 2024 er meldt ud

30-06-2023

Tilskudsudmeldingen for 2024 er sendt til kommuner og regioner. Her er oplysninger om tilskud og vilkår for budgetlægningen i landets kommuner og regioner.

I dag får landets kommuner og regioner oplyst tilskuds- og udligningsbeløb, som gælder for 2024. I 2024 fordeles et samlet statsligt tilskud på 80,1 mia. kr. til kommunerne. For regionerne fordeles et statsligt tilskud på 116,7 mia. kr. til at finansiere sundhedsområdet og 2,3 mia. kr. til at finansiere udviklingsopgaver.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

For godt en måned siden indgik vi sammen med KL og Danske Regioner økonomisk ansvarlige økonomiaftaler for det kommende år, og nu får kommuner og regioner de konkrete tilskudsbeløb, som de kan lægge budget efter. Her indgår også ekstra penge til at styrke likviditeten i regionerne, og særligt vanskeligt stillede kommuner kan søge om særtilskud fra en særligt høj pulje for 2024."

Til august vil kommuner bl.a. kunne søge om særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Puljen er ekstraordinært forhøjet med 350 mio. kr. og udgør 734,4 mio. kr. i 2024. Forhøjelsen er aftalt med KL med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner.  

På baggrund af anbefalinger fra ekspertudvalget på socialområdet vil kommunerne kunne søge om lån til at udvide botilbudskapaciteten på det specialiserede socialområde i 2024.

Tilskudsudmeldingen til regionerne indeholder bl.a. det ekstraordinære finansieringstilskud på 1.500 mio. kr. til at styrke likviditeten samt de aftalte midler til et samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien. 

Regionerne vil til august også kunne søge om lån til refinansiering af regionale afdrag. Efter aftale med Danske Regioner er puljen forhøjet med 300 mio. kr. ekstra og udgør 950 mio. kr. i 2024.

Af centrale eller nye punkter i udmeldingen 2024 kan herudover fremhæves:

  • En ny neutraliseringsordning som følge af nyt ejendomsvurderingssystem er indarbejdet i tilskudsudmeldingen. Der er med baggrund i lov nr. 679 af 3. juni 2023 gennemført ændringer i udligningen af kommunernes beskatningsgrundlag mhp. at undgå udligningsmæssige konsekvenser ved ophævelsen af stigningsbegrænsningen for grundværdierne i perioden 2024-2028.
  • Tilskudsudmeldingen indeholder også kompensationsbeløb til de kommuner, der har et nettotab som følge af en ændring i dækningsafgift ved nyt ejendomsvurderingssystem. Kompensationen indgår i økonomiaftalen for 2024.
  • Med udmeldingen angives en række centrale tal for kommunernes skattefastsættelse for 2023, herunder det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
  • Kommuner med indfaset tab på udligningsreformen for 2024 kan opnå dispensation til at forhøje indkomstskatten uden risiko for individuel sanktion. Med henblik på en uændret skat er der afsat tilskud til at understøtte tilsvarende nedsættelser af indkomstskatten.
  • Der er med udmeldingsbrevet angivet ansøgningsfrister og vilkår for særtilskud, skatterammer samt ansøgning til lånepuljer.

Læs Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding om økonomiske forudsætninger i 2024 under:

Tilskud og udligning for kommuner i 2024

Bloktilskud til regionerne for 2024

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk