Tilskud og udligning for kommuner i 2024

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udsender senest den 1. juli meddelelse til alle kommuner om deres tilskuds- og udligningsbeløb for det kommende år.

Statens bloktilskud til kommunerne for 2024 udgør 80.124,2 mio. kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet giver den 1. juli 2023 alle kommuner meddelelse om deres del af tilskuddet. Meddelelsen indeholder en samlet oversigt over hver enkelt kommunes tilskuds- og udligningsbeløb, som kommunerne kan lægge til grund for deres budgetlægning for 2024.

Systemet er beskrevet i Indenrigs- og Sundhedsministeriet publikation: Kommunal udligning og generelle tilskud 2024.

Publikationen indeholder endvidere eksempler på beregning af tilskud og udligning til enkelte kommuner samt tabeller med tilskuds- og udligningsbeløb for alle landets kommuner.

Find publikationen og anden information vedrørende tilskud og udligning 2024 i boksen her på siden.