Bloktilskud til regionerne for 2024

Statens bloktilskud til regionerne for 2024 udgør 116.650,7 mio. kr. til drift af sundhedsvæsenet og 2.285,3 mio. kr. til regionernes udviklingsopgaver. Indenrigs- og Sundhedsministeriet giver den 1. juli 2023 alle regioner meddelelse om deres del af tilskuddet, som regionerne kan lægge til grund for deres budgetlægning for 2024.

Statens bloktilskud til det regionale sundhedsvæsen finansierer ca. 80 procent af regionernes samlede udgifter til sundhedsvæsenet. Den resterende finansiering udgøres af et statsligt aktivitetsafhængigt tilskud samt et aktivitetsafhængigt bidrag fra kommunerne.

På udviklingsområdet udgør bloktilskuddet ca. ¾ af regionernes indtægter på området.

Bloktilskuddet til regionerne fordeles efter regionernes beregnede udgiftsbehov.

Systemet er beskrevet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets publikation: Generelle tilskud til regionerne 2024

Publikationen indeholder endvidere eksempler på beregning af tilskuddet til en enkelt region samt tabeller med tilskudsbeløb og det relevante datagrundlag for alle 5 regioner.

Regionernes budgetlægning for 2024