Sundhedsstrukturkommissionen lancerer plan for inddragelse

02-06-2023

Sundhedsstrukturkommissionen blev nedsat den 28. marts og fik til opgave at udarbejde modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet. Medlemmer af kommissionen skal i løbet af processen understøtte en bred offentlig debat, der involverer medarbejdere, patienter, pårørende, eksperter og andre aktører i og rundt om sundhedsvæsenet.

Kommissionens medlemmer har holdt de indledende møder og er nu klar med en plan for inddragelse af borgere, eksperter og interessenter.

Sundhedsstrukturkommissionens formand Jesper Fisker siger:

Kommissionen er blevet bedt om fordomsfrit at se på, hvordan vi skaber et mere sammenhængende og bæredygtigt sundhedsvæsen, og i den proces har vi brug fra input fra alle tænkelige steder. Sundhedsvæsenet berører os alle, og derfor har vi lagt en inddragende strategi, hvor vi samtidig kommer rundt i hele landet og får input fra både borgere, patienter, sundhedsprofessionelle og eksperter.

Kommissionen møde én gang om måneden, og derudover mødes de løbende virtuelt med eksperter og praktikere til såkaldte ”morning talks”, som kan bringe nye perspektiver ind i arbejdet. Der vil også være input fra udlandet. Flere medlemmer mødes desuden løbende med interessenter, eksperter, borgere, organisationer og faglige selskaber i forbindelse med inspirationsbesøg, interessentmøder, borgermøder og et større sundhedstopmøde senere på året.

Konkret indeholder inddragelsesplanen følgende:

 • Følgegruppe
  Der er nu nedsat en følgegruppe til Sundhedsstrukturkommissionen, som vil være en fast kreds af interessenter, som løbende inddrages i kommissionens arbejde. Første møde i følgegruppen afholdes ultimo juni 2023. Følgegruppen består af følgende organisationer, som alle er blevet bedt om at udpege et medlem hver:  Danske Regioner, KL, Danske Patienter, FOA, Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen, PLO, Sundhed Danmark/ Dansk Erhverv, SIND, Ældresagen, Danske Handikaporganisationer, Apotekerforeningen, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og Lif.

 • Inspirationsbesøg
  Sundhedsstrukturkommissionens medlemmer vil tage på inspirationsbesøg rundt i landet for at indhente viden og erfaring. Det kan f.eks. være til lægeklinikker i lægedækningstruede områder, som har fundet på nye innovative måder at skabe faglige fællesskaber.

 • Borgermøder
  Sundhedsstrukturkommissionen vil også møde borgere, der på egen krop har oplevet problemerne med sektorovergange og manglende sammenhæng. Der lægges op til i alt fem borgermøder forskellige steder i landet, hvor kommissionen vil lytte til borgernes erfaringer. I juni måned vil der blive holdt to mindre borgermøder. Borgerne vil primært blive rekrutteret gennem patientforeningerne, men er man interesseret i at komme til borgermøde, opfordres man til at skrive til sundhedsstrukturkommissionens postkasse og forhøre sig om mulighederne.  Desuden vil nogle af kommissionens medlemmer også være at finde på Folkemødet i Allinge.

 • Åben postkasse
  På Strukturkommissionens hjemmeside er der er nu en åben postkasse, som alle borgere, eksperter, organisationer eller andre kan skrive til med forslag, tanker og overvejelser om sundhedsvæsenets fremtidige indretning. Alle input (pånær fra borgere) vil blive publiceret på Sundhedsstrukturkommissionens hjemmeside. Derudover vil man løbende kunne følge med i kommissionens arbejde på kommissionens LinkedIn og Twitter-profiler.

 • Morning talks
  Kommissionen inviterer løbende eksperter og praktikere ind til virtuelle møder. Formålet er at inddrage deres viden og erfaringer i arbejdet. Oplægsholdere afleverer 1-sides beskrivelse til kommissionen, som offentliggøres på strukturkommissionens hjemmeside.
   
 • Sundhedstopmøde
  Senere på året, når Sundhedsstrukturkommissionen er ca. halvvejs i arbejdet, vil kommissionen afholde et sundhedstopmøde. Her vil faglige selskaber, eksperter, organisationer og andre blive inviteret til at deltage. Konkret vil der blive afholdt en særskilt workshop, hvor faglige selskaber m.v. kan komme med deres input til kommissionen. Topmødet vil blive livestreamet, så alle kan følge med.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk 

Tema-side om kommissionen - klik på logoet:

Logo for Sundhedsstrukturkommissionen