Kommunal udligning - kort præsentation

02-07-2001

Formålet med denne pjece er:

at skitsere baggrunden for hvorfor der udlignes,
at give et indtryk af de pengestrømme, der fordeles mellem forskellige typer af kommuner via udligningsordningerne,
og endelig at beskrive principperne i opgørelsen af udgiftsbehov og beskatningsgrundlag, som er grundlag for udligningen.
Desuden omtales, hvorledes statstilskuddet fordeles. Alt i alt er der tale om en kort beskrivelse af hovedtrækkene i de kommunale tilskud- og udligningsordninger. En mere udførlig omtale findes i pjecen "Kommunal udligning - en guide til det kommunale tilskuds- og udligningssystem".

Pjecen er en revideret udgave af en tilsvarende pjece udgivet i juni 1997.