Regionalpolitisk Redegørelse 2001

07-03-2001

Regeringen redegør årligt med den Regionalpolitiske redegørelse for, hvordan gennemførte lovgivningsmæssige og administrative tiltag påvirker den økonomiske og beskæftigelsesmæssige udvikling i de danske regioner samt hvilke tiltag, der vil kunne medvirke til at rette op på en eventuel skæv udvikling. Regionalpolitisk redegørelse 2001 omhandler bl.a. regeringens overvejelser og konkrete planer vedrørende rutiner for vurdering af regionale konsekvenser af statslige tiltag med henblik på at lade regionale hensyn indgå på mere systematisk vis i beslutningsgrundlaget for større lovgivningsmæssige og administrative tiltag.

Endvidere belyses udviklingen i bl.a. befolkning, beskæftigelse og indkomst i de danske regioner samt betydningen af de i 2000 gennemførte administrative og lovgivningsmæssige tiltag for den regionale udvikling. I forlængelse af initiativerne beskrevet i sidste års redegørelse beskrives endvidere nye initiativer, der vil kunne medvirke til at sikre gode regionale udviklingsvilkår.