Europa-Parlamentsvalget den 10. juni 1999

20-06-2003

Hovedresultaterne af valget til Europa-Parlamentet torsdag den 10. juni 1999 er offentliggjort i "Nyt fra Danmarks Statistik" nr. 253 af 21. juni 1999. Denne publikation indeholder en mere detaljeret redegørelse for Europa-Parlamentsvalget den 10. juni 1999, herunder en sammenstilling af valgresultatet med resultaterne af de fire tidligere Europa- Parlamentsvalg.