Det nye Danmark

01-04-2004

Danmark har gennemgået kolossale forandringer siden kommunalreformen i 1970. Afstande mellem mennesker, virksomheder og institutioner er blevet mindre – på grund af teknologi, der gør det nemmere at komme i kontakt med hinanden, og på grund af transport, der fører os hurtigere frem til målet. Det, der tidligere føltes langt væk, er kommet tættere på.