Lokal landdistriktspolitik - en vejledning til kommuner og amter

20-02-2004

Kommuner og amter er i flere sammenhænge blevet opfordret til at udforme en skriftligt formuleret politik for deres landområder – en landdistriktspolitik. Men hvad er en landdistriktspolitik og hvad betyder det, når kommuner og amter opfordres til at anlægge et helhedssyn på deres landdistriktsområder. Styrken ved en landdistriktspolitik er det lokale fokus og en aktiv borgerinddragelse i processen. Men hvordan gribes det an, og hvordan sikres det, at landdistriktspolitikken implementeres og samordnes med kommunens eller amtets øvrige politik.