Et nyt udligningssystem - Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg - Betænkning nr. 1437 - Indenrigs- og Sundhedsministeriet januar 2004

01-01-2004

Finansieringsudvalgets betænkning om et nyt udligningssystem indeholder omfattende analyser af de enkelte delelementer i det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Udvalget fremkommer med en række anbefalinger og overvejelser om de enkelte delelementer i systemet. På baggrund heraf har udvalget opstillet fire forskellige modeller. Disse modeller skal ses som et udtryk for mulige modeller, men det er ikke en udtømmende liste over mulighederne.